Digitālā druka ir ātra un efektīga pilnkrāsu druka. Tā iedalās lokšņu digitālā druka un lielformāta digitālā druka. Digitālā druka drukā loksnēs, bet lielformāta digitālā druka drukā ruļos. Šajā tehnoloģijā informācija no datora tiek nosūtīta tieši uz digitālās drukas printeri un pie nelielām tirāžām tiek iegūta laika ekonomija, jo nav jāizgatavo filmas un plates, kā arī nav jāveic citām tehnoloģijām raksturīgie pirmsdrukas sagatavošanas darbi.

Digitālā drukā iespējams ātri, labā tehniskā kvalitātē nodrukāt mazas tirāžas – sākot ar dažiem eksemplāriem. Turklāt – iespējams katru eksemplāru padarīt īpašu ar individuālu tekstu vai atzīmi. Drukas kvalitāte ir  ļoti augstā līmenī, krāsas ir piesātinātas un noturīgas, digitālā druka ir tikpat noturīga kā jebkura cita veida druka.

Digitālo druku jāizvēlas šādos gadījumos:

  • ja ir neliela tirāža vai biežas izmaiņas informācijā;
  • ja noteicošais ir darba izpildes ātrums;
  • ja pieļaujama augsta iespiedprodukcijas vienības cena;
  • ja jāiespiež personificējams dokuments – apliecības, klienta kartes u.c.